Transit Tiêu Chuẩn

872 triệu

Trả góp: triệu / tháng

Thông số kỹ thuật

 Động cơ
2 lít
2 lít
2 lít
2 lít